senka

• Metal Matik •

Metal Matik vrši usluge mašinske obrade struganjem, glodanjem, bušenjem, brušenjem čelika. Obavljamo i bravarske radove od inox-a (prohroma) i crnog čelika. Na zahtev klijenata projektujemo i izrađujemo, po uzorku ili crtežu pozicije mašinskih sklopova i rezervne delove u hemijskoj, prehrambenoj, rudarskoj i drugim industrijama.

Metal Matik doo, Beocin

Pužni transporteri

Pužni transporteri se koriste u mnogim industrijskim aplikacijama svakog dana za efikasno transportovanje raznih rasutih materijala.
     Glavna funkcija pužnih transportera je da prenose rasut materijal iz jednog procesa u drugi.
Puži transporteri su veoma isplativi i zahtevaju minimalno održavanje za rad.
Prednosti korišćenja:
  • Idealni za rukovanje suvih i polusuvih materijala.
  • Isplatljiviji u odnosu na druge načine transporta poput trakastog,pneumatskog itd.
  • Efikasno distribuišu rasute materijale na ralzičite lokacije korišćenjem više ulaznih i izlaznih tačaka.
  • Potpuno zatvoreni za korozivne ili opasne uslove.

            Pužni transporteri se izrađuju kao cevni i kao koritasti.
U okviru proizvodnog programa metal - matik-a proizvode se pužni transporteri različitih veličina (prečnik spirale standardno do 1200 mm a po potrebi i preko toga), tipova (spirala sa stalnim ili promenjljivim korakom; sa stalnim ili promenljivim prečnikom spirale; kombinovani tip sa promenljivim korakom i promenljivim prečnikom spirale) i namena(za zrnaste i praškaste materijale, za paste)
senka
Metal matik logo

Ono što nas izdvaja od konkurentskih firmi je potpuno opremnjen mašinski park i stručan kadar u svim oblastima kojima se kompanija bavi.

Naš cilj jeste da svojim proizvodima zadovoljimo potrebe, želje i zahteve potrošača s toga smo stalno u procesu inovacija i idemo u korak sa razvojem industrije.

100% KVALITETNA

mašinska obrada struganje, glodanje, bušenje, brušenje čelika

Radno vreme
  • Ponedeljak - Petak : 07:00 - 15:00
  • Subota : Ne radimo
  • Nedelja : Ne radimo
Metal Matik info
All rights reserved © 2016 Metal Matik SZR
Design Studio Digital , Novi Sad, Serbia